شیر کاهش فشار پروپرشنالRZMO-REB-010

شیر کاهش فشار پروپرشنال

Model: RZMO
Type: RZMO-REB-010
Brand: Atos
Catalogs:
Request inventory and price inquiry:
Order
Order Product
Service Providers List
Need service to repair for this product?
Request inventory and price inquiry:
Order

Description

شیر کاهش فشار پروپرشنال دیجیتال با عملکرد پایلوت برای کنترل حلقه ی بسته ی فشار کاربرد دارد. R با درایور خارج از برد کوپل می شود. اجرای REB پایه ، با دیجیتال درایور روی صفحه ، سیگنال های مرجع آنالوگ و پورت USB برای تنظیم پارامترهای عملکردی نرم افزار. اجرای کامل RES ، با دیجیتال درایور روی صفحه که شامل رابط فیلدباس برای تنظیمات پارامترهای عملکردی ، علائم مرجع و تشخیص زمان واقعی است.
Request inventory and price inquiry:
Order
Order Product
Service Providers List
Need service to repair for this product?
Request inventory and price inquiry:
Order