شیر هیدرولیکAEXd3206rr

شیر هیدرولیک

Model: AEXd3206rr
Type: AEXd3206rr
Catalogs:
Request inventory and price inquiry:
Order
Order Product
Service Providers List
Need service to repair for this product?
Request inventory and price inquiry:
Order

Description

شیر برقی 3/2 طرفه با عملکرد مستقیم در ساخت فلنج. با استفاده از شیر برقی سوئیچینگ فشار محکم، اسپول شیر پاپت در مقابل فنر باز یا بسته میشود و در موقعیت سوئیچینگ به وسیله گیره بسته نگه داشته میشود. این شیرها برای کاربرد در مناطق خطر انفجار، ریخته گری باز و همچنین در معادن مناسب هستند. شیرهای پاپت در مواردی استفاده می شوند که عملکردهای بسته شدن محکم شیر مانند نگه داشتن بار بدون نشتی، بستن یا گرفتن آن ضروری است.

Specifications

حداکثر جریان 40 لیتر بر دقیقه
سایز 6 اینچ
حداکثر فشار عملکردی 350 بار
Request inventory and price inquiry:
Order
Order Product
Service Providers List
Need service to repair for this product?
Request inventory and price inquiry:
Order