شیر هیدرولیکAH2210

شیر هیدرولیک

Model: AH2210
Type: AH2210
Catalogs:
Request inventory and price inquiry:
Order
Order Product
Service Providers List
Need service to repair for this product?
Request inventory and price inquiry:
Order

Description

شیر پاپت 2/2-، 3/2 و 3/4 جهته در ساخت فلنج. با استفاده از اهرم دستی، اسپول شیر پاپت در مقابل فنر باز یا بسته می شود. شیر های پاپت در مواردی استفاده می شوند که عملکردهای بسته شدن محکم شیر مانند نگه داشتن بار بدون نشتی، بستن یا گرفتن آن ضروری است.

Specifications

حداکثر فشار عملکردی 350 بار
سایز 10 اینچ
حداکثر جریان 80 لیتر بر دقیقه
Request inventory and price inquiry:
Order
Order Product
Service Providers List
Need service to repair for this product?
Request inventory and price inquiry:
Order