شیر اختناقAV

شیر اختناق

Model: AV
Type: AV2
Brand: HAWE
Catalogs:
Request inventory and price inquiry:
Order
Order Product
Service Providers List
Need service to repair for this product?
Request inventory and price inquiry:
Order

Description

شیرهای اختناق و قطع کننده یکی از انواع شیرهای اندازه گیری هستند. با کمک این شیرها می توان افت فشار را بین سمت ورودی و خروجی ایجاد کرد. به این ترتیب می توان سرعت سیلندرها در مدارهای انباشته و دبی جریان در مدارهای کنترلی را تنظیم کرد یا خط مصرف کننده را به طور کامل قطع کرد. شیر نوع AV به صورت شیر پیچی یا شیر برای اتصال لوله موجود است.

Specifications

سایز 2 اینچ
حداکثر جریان 40 لیتر بر دقیقه
حداکثر فشار عملکردی 500 بار
Request inventory and price inquiry:
Order
Order Product
Service Providers List
Need service to repair for this product?
Request inventory and price inquiry:
Order