شیر پروپرشنال کارتریجیLIQZO-L-322

شیر پروپرشنال کارتریجی

Model: LIQZO
Type: LIQZO-L-322
Brand: Atos
Catalogs:
Request inventory and price inquiry:
Order
Order Product
Service Providers List
Need service to repair for this product?
Request inventory and price inquiry:
Order

Description

این شیر پروپرشنال کارتریجی به طور خاص برای کنترل های حلقه بسته با سرعت بالا طراحی شده است.آنها به دو مبدل موقعیت LVDT برای بهترین پویایی در تنظیم جریانهای جبران نشده مجهز شده اند.اجرای کارتریج برای بلوک های نصب ، قابلیت جریان بالا دارد و کاهش فشار را به حداقل می رساند.

Specifications

حداکثر جریان 800 لیتر بر دقیقه
حداکثر فشار عملکردی 350 بار
سایز 32 اینچ
Request inventory and price inquiry:
Order
Order Product
Service Providers List
Need service to repair for this product?
Request inventory and price inquiry:
Order