مرتب سازی بر اساس:

در ماه آوریل 1950، بیل موگ (پسر عموی رابرت موگ، مخترع سینت سایزر Moog)  یک اختراع برای سوپاپ الکترو هیدرولیک (که بعدها به عنوان "Moog Valve" نامیده می شود)، یک دستگاه برای کنترل فشار هیدرولیک برای کنترل خوب عملگرها است ثبت کرد. ثبت اختراع 2625136 ایالات متحده در ژانویه 1953 صادر شد. بیل موگ در سال 1997 در سن 82 سالگی فوت شد.