مرتب سازی بر اساس:

از همت یک مرد بزرگ، لوسیانو کرسپی، تا قدرت یک شرکت پیشرو در جهان در الکترو هیدرولیک دیجیتال. داستان مردمی پرشور: مهندسین، تکنسین ها، کارگران و فروشندگان که پیوسته و با افتخار به دنبال برتری فنی و رضایت مشتری هستند.