صفحه اصلی
متخصصین
مرتب سازی بر اساس:

شركت هژير صنعت در سال ۱۳۷۵ به همت دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت در رشته مهندسی الكترونيك تأسيس گشت. با توجه به ديدگاههای عميق تكنيكی، از بدو امر، شالوده شركت بر مبنای مفهوم كيفيت شكل گرفته و با مفهوم مشتری مداری عجين گشت. بدين سبب نوآوری های خلاقانه يكی پس از ديگری، باعث رشد سریع كسب و كار و كسب سهم قابل توجهی از بازار گرديد كه به اذعان اکثر مشتريان، به ندرت در شركت های ديگر (همکار يا ساير صنایع) مشاهده شده است.