دسته بندی نتایج
تبلیغات:
مرتب سازی بر اساس:
دسته بندی نتایج

امروزه یکی از اساسی ترین پایه ھای اقتصادی و اجتماعی کشورھای جھان را صنایع آھن و فولاد تشکیل می دھد و این به سبب نیاز مبرمی است که انسان جھت پیشبرد مقاصد خود در زندگی دارد. با نگاه اجمالی به کارآیی این عنصر حیاتی می توان به نقش سازنده آن پی برد. زیرا علاوه بر کاربرد آن در امر ساختمان سازی، پل سازی و غیره یکی از کالاھای اساسی در صنایع اتومبیل سازی، کشتی سازی و لوکوموتیو سازی است و به صورت آلیاژھای مختلف، اساس تکنولوژی ماشین آلات را تشکیل می دھد.