دسته بندی نتایج
مرتب سازی بر اساس:
دسته بندی نتایج

چوب، یکی از بهترین و سودمند ترین مواد خام در طبیعت است که تأثیر بسزایی در پیشرفت ساخت و ساز داشته است. صنعت چوب و کاغذ برای استفاده بهینه از این ماده سودمند ایجاد شده است. این صنعت به مطالعات بنیادی و کاربردی در زمینه های شناخت ویژگی های آناتومیکی، شیمیایی، فیزیک و مکانیک مواد اولیه لیگنوسلولزی به ویژه چوب، روش های تهیه خمیر کاغذ، رنگ بری خمیر، کاغذ سازی،فناوری های تبدیلی کاغذ، بازیافت و مرکب زدایی کاغذ و مشتقات حاصل از سلولز می پردازد.