دسته بندی نتایج
مرتب سازی بر اساس:
دسته بندی نتایج

صنایع شیمیایی تلفیقی از شیمی و مهندسی شیمی است و  عبارت از صنایعی است که در آنها واکنش های شیمیایی انجام می گیرد. بنابراین طیف گسترده‌ای از صنایع را در برمی‌گیرد و با فرایندهای انجام یافته در صنایع شیمیایی شامل برهم کنش ماده و انرژی و نیز تغییر و تبدیل های حاصل در مواد شناخته می شود.