صنعت چیست

صنعت چیست

صنایع معمولا با کالاها و خدماتی که آنها عرضه می کنند طبقه بندی می شوند.

یک صنعت یا بخش، به تمام فعالیت های اقتصادی شرکت ها، افراد و سازمان های درگیر در تولید کالاها و خدمات در یک زمینه خاص اطلاق می شود. صنایع معمولا با کالاها و خدماتی که آنها عرضه می کنند طبقه بندی می شوند.

برای مثال، صنعت پیتزا متشکل از همه تولیدکنندگانی است که در بازار پیتزا تولید کرده و می فروشند. لازم به ذکر است تولیدکننده پیتزایی که به صنعت پیتزا متعلق است، باید محصول تولیدی خود را در بازار عرضه کند. شخصی که در خانه برای بچه هایش پیتزا می پزد در این تعریف نمی گنجد چون آنها محصولات یا خدمات خود را عرضه نمی کنند.

تعاملات بین صنایع

همه صنایع مواد ورودی از دیگر بخشها دارند و ورودی ها را از منابع عمومی استفاده کرده و با استفاده از فرآیند تولید آنها را به محصول نهایی تبدیل می کند. با استفاده از مثال قبلی پیتزا، یک تولید کننده پیتزا مواد ورودی را از تولیدکننده های دیگر بخشها استفاده می کنند که این شامل پنیر از تولیدکننده لبنیات یا سبزیجات از کشاورزان است. آنها همچنین ورودی ها را از منابع عمومی استفاده می کنند (تولیدکننده پیتزا از بازار کار) تا محصول نهایی پیتزا را تولید کنند.

دسته بندی ها

صنایع با دسته های مختلفی سازماندهی می شوند. این دسته بندی ها صنایع سنگین و سبک، داخلی یا خارجی، بلند مدت یا کوتاه مدت یا ساخت یا تولید را شامل می شود.

1- سنگین و سبک

این دسته بندی میزان سرمایه لازم برای راه اندازی یک کسب و کار در این بخش ا توصیف می کند.

یک بخش سنگین کسب و کارهایی را شامل خواهد شد که اغلب یک فرآیند تولید هزینه بر را به کار می گیرد که سرمایه اولیه زیادی لازم دارد تا تجهیزات و ماشین آلات را به کار بیاندازد. بخشهایی که زیر دسته بندی سنگین قرار می گیرند بیشترین مصرف منابع طبیعی را دارند، همچون فولاد، زغالسنگ و دیگر بخشهای مربوط به معدن. بخشهای دیگری که سنگین در نظر گرفتهمی شوند بخش حمل و نقل هوایی یا بخش خودروسازی هستند.

در مقابل، یک بخش سبک سرمایه  بسیار کمتری برای راه اندازی کسب و کار نیاز دارد. با این حال، این بخشها معمولا فرآیندهای تولید نیروبری دارند. برای مثال، بخش رستوران سبک خواهد بود چون بیشتر فرآیندهای عملیاتی نیروی کار لازم دارد تا ماشین آلات.

2- داخلی و خارجی

این دسته بندی توصیف می کند که آیا این بخش کالاها و خدمات را داخل مرزهای کشور خاصی به کار گرفته و تولید می کند یا نه. این دسته بندی از منظر آن کشور است.

صنایع داخلی یک کشور آنهایی هستند که در داخل مرزها قرار گرفته اند. برای مثال، ایالات متحده امریکا بخش زغالسنگ داخلی را که متشکل از کل فعالیت های تولیدی مربوط به زغالسنگ داخل ایالات متحده است را تشکیل می دهد.

در مقابل، بخشهای خارجی آنهایی هستند که در داخل مرزهای کشور قرار نگرفته اند. با استفاده از همان مثال، همه فعالیت های تولید مربوط به زغالسنگ که خارج از ایالات متحده هستند بخش زغالسنگ خارجی را برای ایالات متحده تشکیل می دهند.

3- بلند مدت و کوتاه مدت

این طبقه توصیف می کند که آیا این بخش کالاهایی را تولید می کند که زمان زیادی عمر می کنند و دوره استهلاک طولانی دارند یا نه.

یک صنعت بلند مدت کالاهایی را تولید خواهد کرد که عمر طولانی دارند. برای مثال، بخشهای خودروسازی و حمل و نقل هوایی هر دو کالاهایی تولید می کنند (خودرو و هواپیما) که به طور مرتب استفاده خواهند شد و سال ها نگهداری می شوند.

از طرف دیگر، یک بخش کوتاه مدت کالاهایی را تولید می کند که معمولا عمر زیادی ندارند، نیاز به مصرف فوری دارند و فاسدشدنی هستند. صنعت کشاورزی مثال خوبی از بخش کوتاه مدت است، چون که موادغذایی تولید می کنند که اگر نگهداری مناسبی نشود، به راحتی فاسد می شود.

4- تولید و ساخت

این دسته بندی توصیف می کند که آیا این بخش محصول نهایی تولید می کند یا مواد خام و کالاهای واسطه ای که در دیگر فرآیندهای بخشهای تولید استفاده می شوند.

صنایع تولیدی آنهایی هستند که کالاهای مصرفی نهایی را تولید می کنند. اینها کالاهایی هستند که در دستان خریدار برای مصرف پایان می یابند. با استفاده از دو مثال قبلی، هم بخش پیتزا و هم بخش خودروسازی جزو بخشهای تولیدی دسته بندی می شوند با وجود اینکه تفاوت بسیاری دارند.

برعکس، شرکت هایی که کالاهای واسطه ای تولید می کنند (کالاهایی که توسط سایر شرکت ها برای تولید کالای مصرفی نهایی استفاده می شود) یک صنعت ساخت در نظر گرفته می شود.