تفاوت بین سیستم های پنوماتیک و هیدرولیک

تفاوت بین سیستم های پنوماتیک و هیدرولیک

پنوماتیک یا نیوماتیک، علم مطالعه حرکت مکانیکی ناشی از گازهای تحت فشار و استفاده از این حرکت برای اجرای کارهای مهندسی است.

پنوماتیک یا نیوماتیک، علم مطالعه حرکت مکانیکی ناشی از گازهای تحت فشار و استفاده از این حرکت برای اجرای کارهای مهندسی است. پنوماتیک عمدتا در معدن کاری و کارهای عمومی ساختمان سازی استفاده می شود. دستگاه های پنوماتیکی در سراسر جهان غالبا در صنعت دندانپزشکی استفاده می شود. از دیگر طرف، هیدرولیک به معنای استفاده از سیالات تحت فشار برای اجرای یک کار مکانیکی است.

هیدرولیک غالبا در مقولات توربین ها، سدها و رودخانه ها استفاده می شود. ترمزهای بادی در اتوبوس ها، کمپروسورهای هوا، وترهای هوای فشرده، چکش باد و پمپ های خلاء برخی از پرکاربردترین انواع تجهیزات مکانیکی هستند که بر اساس فناوری پنوماتیک می باشند. معمولا تجهیزات هیدرولیکی که دیده می شوند پرس های هیدرولیکی، قیف های هیدرولیکی، سیلندرهای هیدرولیکی و جک های هیدرولیکی است.