داپلوماتیک

Duplomatic

شرکت "Duplomatic" در سال 1952 در بوستو آرشیوو (VA) ایتالیا تاسیس شد و با توسعه یک سیستم کپی برداری نوآورانه: واحد کپی هیدرولیک. در آن سالها این دستگاه ها انقلابی بودند و به تکامل بخش ابزار ماشین کمک می کردند.
در اواسط دهه 70، شرکت تولید و فروش قطعات و سیستم های هیدرولیکی را آغاز کرد که بلافاصله توسط بخش صنعت مورد استقبال قرار گرفت. حتی سیستم های کوچک هیدرولیکی که با واحدهای کپی سازی عرضه می شوند، بیشتر و پیچیده تر می شوند، به این ترتیب اجازه می دهد که شرکت برای مدت زمان طولانی در بازار طراحی سیستم های هیدرولیکی رتبه بندی شود.
در طول سال های بعد، بر اساس یک برنامه چند ساله برای به روز رسانی محصول، تمام محدوده هیدرولیکی با افزودن اجزای جدید مانند شیرهای پروپرشنال، تمدید شد.

داپلوماتیک