ولوو پنتا

volvo penta

ولو پنتا (به انگلیسی ولوو پنتا) در سال 1907 میلادی تاسیس شد این شرکت کار خود را با تولید موتورهای دریایی شروع کرد. شرکت پنتا در سال 1935 توسط شرکت ولوو خریداری شد و جزیی از گروه ولوو گردید.

ولوو پنتا