ویکا

Wika

شرکت آلمانی ویکا WIKA یکی از معروف ترین سازندگان برند ابزار دقیق و تجهیزات کنترل پروسه در جهان است. در حال حاضر شرکت ویکا شامل شبکه ای از صد ها شرکت در بیش از 40 کشور جهان است  شرکت ویکا هم اکنون بزرگترین تولیدکننده ابزار های اندازه گیری دما و فشار در جهان می باشد. ویکا یک شرکت آلمانی تولید کننده انواع ابزار ها و گیج های اندازه گیری دما فشار و سطح می باشد..تجهیزاتی همچون گیج های فشار مانومتر, ترموترها و ترانسمیترهای فشار معمولی و دیافراگمی به عنوان پر مصرف ترین محصولات این شرکت در صنایع ایران به شمار

.می روند

ویکا