ماس

MAS

این شرکت دارای سابقه 79 ساله در تولید و توسعه ماشین آلات است. به این شرکت برای ارزیابی های مختلف برای کمک های فنی در توسعه ماشین آلات در جمهوری چک جوایز زیادی اهدا شده است.

ماس