آلزمتال

ALZMETALL

در سال 1945 شرکت ALZMETALL توسط هارالد فریدریش و پیتر مایر بنیان گذاری شد. در سال 1946 مجوز کار برای مهندسی دقیق را گرفت و از سال 1947 شروع به ساخت ماشین های سوراخ کاری کرد.

آلزمتال