تویینهورن

twinhorn

Chi-Fa Machinery Manufacturer Co.، Ltd. در تاریخ 1 مارس 1976 تاسیس شد. در مرحله اولیه، Chi-Fa خدمات ماشینکاری قطعات ماشین ابزار ارائه می کرد. در طول 40 سال فعالیت شرکت از زمان آغاز آن، چی فا همیشه از فلسفه شرکت خود در "تایید کیفیت" پیروی کرده است. 

تویینهورن