توان افزار

tavan afzar

شرکت توان افزار (سهامي خاص) در سال١٣٧٠ با هدف طراحی و ساخت تجهيزات صنعتی و همچنین نصب و راه اندازی واحد های صنعتی، تأسيس گرديد. از زمان تأسيس تاکنون اين شرکت در تعداد زيادی از پروژه های صنعتی شرکت کرده است. زمينه اختصاصی فعاليت اين شرکت طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی برج های خنک کن با ظرفيت بالا جهت استفاده در صنايع نفت، گاز، پتروشيمی ، برق و فولاد مي باشد.
\r\n
\r\nاين شرکت دانش فنی برج های خنک کن مکانيکی (Mechanical Induced Draft Cooling Tower) در زمينه طراحی، ساخت، تأمين قطعات، نصب و راه اندازی و بازسازی را دارا می باشد.
\r\n
\r\nشرکت توان افزار با بيش از ربع قرن سابقه و احداث برج خنک کن در تعداد زیادی از واحد های در حال کار، و همچنين با توجه به عضويت اين شرکت در انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران (استصنا) نامی شناخته شده ومطمئن در صنعت برج های خنک کن می باشد. 
\r\n
\r\nاز آنجايکه اين شرکت عضو انجمن سازندگان برج های خنک کن(CTI) می باشد، در طراحی و مهندسی پروژه های خود از آخرین استانداردهای ارائه شده توسط اين انجمن بهره می برد.
\r\n
\r\nاين شرکت جهت طراحی و مهندسی انواع برج خنک کننده، اقدام به جمع آوری، سازماندهی اطلاعات و داده های مورد نياز در جهت طراحی نرم افزار تخصصی خود نموده است. استفاده از اين نرم افزار سبب شده است که عمليات طراحی و مهندسی کليه پروژه های برج خنک کننده با پيروی از روش ها و استاندارد جهانی CTI ، همگام با تکنولوژی روز انجام پذیرد.
\r\n
\r\nدر طراحی و افزايش ظرفيت برج های خنک کن مهمترين عامل نوع Packing ها مي باشد و در اين رابطه اين شرکت حق ليسانس ساخت Packing های ترکيبی TURBO splash PAC® را از کمپاني NERI ايتاليا کسب نموده است.
\r\n
\r\nاين شرکت توانايی انجام پروژه های برج خنک کن بصورت E.P.C (مهندسی ، ساخت ، تأمين تجهيزات و اجرا) و يا E.P(مهندسی ، ساخت ، تأمين تجهيزات) را دارا مي باشد .

توان افزار