آئوما

auma

AUMA به مدت 50 سال در حال توسعه و ساخت مدارهای الکتریکی و جعبه دنده شیر است و یکی از تولید کنندگان پیشرو در این صنعت است. بخش انرژی، صنعت آب، صنعت نفت و صنایع پتروشیمی و کاربران  صنایع متنوع بین المللی در سراسر جهان به محصولات تکنولوژیک پیشرفته توسط AUMA تکیه دارند.

آئوما