شیر دستگاه

SDC

30 سال تجربه و با اجرای 230 واحد در داخل و خارج از کشور

اولین دارنده گواهی ایزو و کیفیت کالا از شرکت ciuk انگلستان در زمینه تولید دستگاهای بسته بندی و مخازن استیل در ایران

واحد نمونه کارگری سال 83 کشور

واحد نمونه صنعتی سال های 84و85 استانی

کار آفرین برتر سال 85 کشور

واحد نمونه صنعتی و تولید کننده برتر سال 85 کشور

واحد نمونه صنعتی سال 87 کشور

شیر دستگاه