سازگان ارتباط

Sazgan Ertebat

شركت مهندسي و دانش بنیان سازگان ارتباط از سال 1370 فعاليتهاي خود را در زمينه طراحي و ساخت تجهيزات مخابراتی، اتوماسیون صنعت برق بعنوان يكي از پيشگامان طراحي و ساخت دستگاههاي مذكور آغاز نمود . تلاش فراوان مديران و كارشناسان شركت عليرغم مشكلات متعدد اعم از تجهيزات ، خريد قطعات و غيره موجب شده تا شركت در دوران 25 ساله فعاليت خود بتواند تجهيزات و سيستمهاي مهم ارتباطي كه كشور نيازمند آن بود را براي اولين بار عرضه نموده و علاوه بر صرفه جويي فراوان ارزي كاربران دستگاههاي مذكور را ازخدمات و پشتيباني فني مناسب و امكان ارتقاء و جايگزيني دستگاههاي فرسوده قديمي با سيستمهاي كاراتر بهره مند نمايد. دستگاههايي مانند پایانه توزیع نیروی برق ، مودم راديويي ، مالتي كوپلر و رادیو مایکرویو دیجیتال امن از جمله محصولات این شرکت می باشد.

سازگان ارتباط