برایت

brite

Brite Technologies یک شرکت کانادایی است که توسط تیمی از کارشناسان با تجربه فراوان در زمینه شیمی تحلیلی، علوم محیطی، میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی تاسیس شده است. تخصص اصلی ما ارائه راهکارهای نهایی برای آزمایشگاه و فن آوری برای صنایع دارویی، زیست شناسی، علوم زیستی، محیط زیست، تولید و بالینی است.

برایت