آئورورا

Aurora

بیش از 25 سال، Aurora Biomed رهبر جهانی در طراحی و توسعه راه حل های اتوماسیون آزمایشگاه برای علم حیات، علوم زیست محیطی، تحقیقات کشف مواد مخدر / ایمنی و تجزیه و تحلیل شیمیایی بوده است.

آئورورا