کاماگ

CAMAG

CAMAG در سال 1958 در Muttenz سوئیس در نزدیکی بازل جهت تولید اکسید آلومینیوم برای کروماتوگرافی و به منظور ارتقاء استفاده صنعتی آن تاسیس شد. به زودی CAMAG به تکنولوژی در حال ظهور کروماتوگرافی نازک لایه تبدیل شد و از سال 1961 تا کنون بر روی TLC تمرکز جدیدی را اختصاص داده است. ابتدا، این تجهیزات و لوازم جانبی آنالوگ ساده بود، که در سراسر جهان فروخته شد، اما در سال 1975، CAMAG بر توسعه ابزار و راه حل های خودکار برای این روش تحلیلی که اکنون به خوبی شناخته شده تمرکز کرده است. 

کاماگ