دامل

Domel

1946 دومل همکاری با فلزکاری نیکو که توسط 16 نفر از مردم محلی از زلژنیکی در 27 آوریل 1946 تاسیس شد را توسعه داد. این تعاونی نام خود را از اولین عضو تعاونی و موسس آن، نیکو ژومر نام برد. با استفاده از برخی از ماشین های گرفته شده از یک کارگاه صنایع دستی و انجام عملیات، تعاونی شروع به تولید مکانیسم دستگاه ضبط کرد. حجم کار به سرعت افزایش یافت. تعداد کارکنان افزایش یافت. در پایان سال اول، 59 عضو تعاونی وجود داشتند. افزایش اشتغال موجب گسترش خطوط تولید شده که از اقلام اداری به دستگاه های آزمایشگاهی گسترش می یابد.

دامل