ماهر

mahr

در سال 1861 کارل مار در اسلینگن آلمان آغاز به کار کرد و در سال 1936 شرکت فاینپروف را در گوتینگن آلمان در زمینه تجهیزات اندازه گیری راه اندازی نمود.

 

ماهر