تست صنعت

Test Sanat

شرکت تست صنعت (سهامی خاص) در سال 1377 با هدف ارائه خدمات فنی و تجاری گسترده و نظام مندی در صنعت تأسیس گردید و با پشتوانه تجربیات حرفه ای مدیران، شناخت نیازهای بازار هدف، برخورداری از نیروی متخصص و ادغام زیر ساخت های پیشرفته ساخت و تولید صنعتی، مأموریت بنیادین خود را در راستای ارائه ماشین آلات و تجهیزات مبتنی بر فناوری های نوین و به روز دنیا که حتی المقدور زمینه های انتقال دانش فنی برای گسترش و تقویت بنیه صنعتی کشور را فراهم سازد، تبیین نموده است.

توسعه مراودات بازرگانی و تعامل موثر با سازندگان معتبر جهانی موجبات دسترسی گسترده شرکت را به منابع تکنولوژی پیشرفته دنیا، محصولات با کیفیت برتر و منطبق بر استانداردهای زیست محیطی، که از اهم اولویت های خط مشی تجارت شرکت بشمار می رود، فراهم ساخته است.

تست صنعت