کپتور

Captor

بیش از 60 سال، Weber در بازار سنسور سراسر جهان ارائه شده است. تحت علامت تجاری captor® ما توسعه، تولید و توزیع حسگر برای نظارت و اندازه گیری سیالات مایع و گازی و همچنین سوئیچ های مجاورت القایی و آشکارساز فلز داغ برای صنعت فولاد صورت می گیرد.

کپتور