هیوا صنعت

hiva sanat

تجربه و تخصص کادر مدیریتی و فنی شرکت هیوا صنعت از حدود ۲۰ سال پیش در صنعت تهویه مطبوع همزمان با شروع گسترده پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی کشور آغاز گردید.

تجربه حضور موثر در اجرای بیش از ۶۰ پروژه در طی سالهای ۱۳۷۵ الی ۱۳۸۵ شامل طراحی و مهندسی دستگاهها ، برنامه نویسی صنعتی عملکرد یکپارچه سیستم HVAC و خدمات پس از فروش بانضمام سوابق مدیریت پروژه های عظیم در صنعت تهویه مطبوع کشور از جمله پالایشگاه فاز یک پارس جنوبی و پالایشگاه فاز ۶ و فاز ۷ و فاز ۸ پارس جنوبی در تعامل با شرکت های مشاور خارجی وسازندگان دستگاههای تهویه مطبوع مارا بر آن داشت تا با تکیه بر پتانسیل های موجود ، فعالیت مستقل و حرفه ای خود را از سال ۱۳۸۵ آغاز نماییم.

هیوا صنعت