گیبن

Giben

گیبن در پایان جنگ جهانی دوم، در سال 1947، توسط گینو بنوزی تاسیس شد. گینو در اصل Gino Benuzzi SNC نام دارد و تولید و فروش ماشین آلات چوب خود را انجام می داد. طرح های نوآورانه و کیفیت برتر به سرعت توجه ملی را به خود جلب کرد. وقتی هیئت مدیره در ابتدا در دهه 1960 ظاهر شد، جینو پانل را با یک پرتو فشار بالا و پره های متحرک برای راحتی و کارآمد بودن مواد مورد استفاده قرار داد.با یک انقلاب کامل از زمان آن، ماشین آلات جینو توجه جهانیان را جلب کرد و گیبن برزیل و گیبن آمریکا به دنیا آمدند.

گیبن