کاساتی

casati macchine

تولید کننده گیوتین، دستگاه اسپری کردن روکش، در ایتالیا

کاساتی