جیانت وی

Giantway

شرکت Giantway ماشین آلات یکی از معروف شرکت ها در مقیاس بزرگ در صنعت ماشین آلات چوب چینی، متخصص در تحقیق و طراحی، تولید، فروش داخلی و تجارت بین المللی است. شرکت ما در سال 1997 تاسیس شده و در حال توسعه تحقیقات و طراحی ماشین آلات به عنوان یک حرفه ای در بازار داخلی است. از ابتدا، ما به فلسفه نام تجاری بین المللی مشهور و سازمانی ملی قدرتمند ، برای توسعه محصولات جدید مداوم و بهبود کیفیت برای ارتقاء صنعت ماشین آلات چوب چین پیوسته ایم. 

جیانت وی