هاگلر

hogller

شرکت هاگلر به صورت تجاری کار خود را در سال 2000 به طور تخصصی در زمینه تولید انواع سنسورهای فشار آغاز کرده است و رشد پایداری در زمینه تولید انواع سنسور های فشار آغاز کرده است و رشد پایداری در زمینه سنسور های فشار داشته است.

هاگلر اکنون شرکت شرکت شناخته شده ای در آلمان در این زمینه است و معتقد است که

می تواند مسیولیت خود را در زمینه سنسور فشار به خوبی انجام دهد و سنسور های فشار فوق العاده ای به بازار عرضه کند.هاگلر یک برند آلمانی است که برای کاربرد های صنعتی در ترانسمیترهای فشار به کار می رود و به طور اختصاصی در یک راهکار جامع کار کرده است و اطمینان حاصل کرده است که مفاهیم سرویس ها و پشتیبانی از آن ها می تواند جلب مشتری کند و این بهترین ارزش برای کیفیت خوب و هزینه های رقابتی آن می باشد.

هاگلر