نوساز صنعت رسپینا

NSR

شرکت نوساز صنعت در سال١٣٦٤ با موضوع طراحی،ساخت، نصب و راه اندازی مجتمع های کشتارگاهی طیور و دام و صنایع وابسته به آن با هدف ارتقاء سطح بهداشت استحصال مواد غذایی در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسید. هیئت موسس در زمان تأسیس شرکت از٨ متخصص تشکیل شد که جملگی مرتبط با موضوع فعالیتها بودند و این هیئت جمعاً بالغ بر ٧٠ سال تجربه تخصصی در زمینه های پرورش و استحصال طیور و مهندسی مکانیک و طراحی ماشین را بعنوان ره توشه به همراه داشتند. این نتفه طی سه دهه دستاوردهای بسیاری برای کشورمان به ارمغان آورده که در پنج بخش به تشریح آن میپردازیم.

نوساز صنعت رسپینا