الغدیر

Alghadir

این واحد افتخاردارد بابیش از ٣٥ سال سابقه درزمینه ساخت ماشین الات دستمال کاغذی، چاپ وبسته بندی،سفره کاغذی،سفره نایلونی،کیسه فریزررولی، ماشین چھارتاکن و راه اندازی بیش از ١٠٠ کارخانه تولیدی درایران وکشورھای عراق - افغانستان - باکو - گرجستان - تاجیکستان - قبرس - ارمنستان - رومانی وغیره با پشتیبانی و خدمات خوب ایران را بعنوان کشوری صنعتی درزمینه ساخت ماشین الات فوق معرفی نماید.

الغدیر