فرونیوس

fronius

تاریخچه فرونیوس از سال 1945 آغاز می شود. در آن زمان ، شارژ باتری های اتومبیل چیزی نبود که بتوان آن را به صورت واضح تصور کرد.گونتر فرونیوس تمایلی به پذیرش این موضوع نداشت.برای شروع ، او وسایل برقی را تعمیر کرد و اولین شارژر خود را با استفاده از فناوری 50 هرتز ساخت. نخستین دفتر مرکزی این "کارگاه تخصصی تعمیر رادیو و مهندسی برق" در یک کلبه ارتش قدیمی در رنکلیته در نزدیکی پتتنباخ ، که در آن زمان خانواده Fronius زندگی می کردند بود.گونتر فرونیوس با داشتن یک کارگاه کوچک در کنار محل های زندگی و اولین کارمند وی آندریاس شوکر ، پایه و اساس یک شرکت جهانی را پایه گذاری کرد.

فرونیوس