ماکسیم اینتگریتد

Maxim Integrated

از زمان تاسیس ما در سال 1983 ، ما یک تاریخ و فرهنگ غنی از نوآوری ایجاد کرده ایم که به تفکر جسورانه ، کار گروهی ، رشد شخصی و درگیری جامعه ارزش می دهد.

ماکسیم اینتگریتد