اسپارک فان الکترونیک

sparkFun electronic

SparkFun Electronics در سال 2003 توسط ناتان سییدل هنگامی که جوانی در دانشگاه کلرادو بولدر بود بنیانگذاری شد. اولین محصولات آن تخته مدار چاپی Olimex بود. نام "SparkFun" به این دلیل بوجود آمد که یکی از بنیانگذاران SparkFun در حال آزمایش یک برد بود و جرقه ها بیرون پرید. جالب این که به این دلیل انتخاب شد که هدف بیان خود شرکت بود، آموزش مردم در مورد لوازم الکترونیکی. در ژانویه سال 2011 ، یک بخش آموزش برای دسترسی به مدارس محلی ، مکان های هکرها و رویدادها تشکیل شد.

اسپارک فان الکترونیک