تگزاس اینسترومنتز

texas instruments

تگزاس اینسترومنتس یک شرکت بزرگ آمریکایی می‌باشد و مرکز آن در شهر دالاس در تگزاس قرار دارد. تگزاس اینسترومنتسدر زمینه ادوات نیمه رسانا و فناوری کامپیوتر فعالیت می‌کند. 

تگزاس اینسترومنتز