تی ای

TE

راه حل هایی برای برق وسایل نقلیه برقی ، هواپیما ، کارخانه های دیجیتال و خانه های هوشمند. نوآوری که خدمات پزشکی طول عمر ، جوامع پایدار ، شبکه های ابزار کارآمد و زیرساختهای ارتباطات جهانی را امکان پذیر می کند. بیش از 75 سال ، ما با مشتریان همکاری کرده ایم تا بتوانیم محصولاتی با قابلیت اتصال بسیار حساس و حساس را تولید کنیم که یک دنیای متصل را ممکن می سازد. تمرکز ما روی قابلیت اطمینان و دوام ، تعهد ما به پیشرفت و دامنه بی همتای سبد محصولات ما این امکان را به شرکت های بزرگ و کوچک می دهد تا ایده ها را به فناوری تبدیل کنند که بتواند نحوه کار و زندگی فردا را تغییر دهد

تی ای