ادلینک

adlink

ادلینک محصولاتی را برای کاربردهای محاسباتی ، آزمایش و اندازه گیری و اتوماسیون طراحی و تولید می کند. خط تولید ADLINK شامل ماژول های رایانه ای بر روی کامپیوتر ، مادربردهای صنعتی ، ماژول های جمع آوری داده ها و سیستم های کامل است.

ادلینک