یوکوگاوا

yokogawa

 شرکت یوکوگاوا در سال 1915 توسط تومیسوکه یوکوگاوا راه اندازی شد و در حال حاضر دارای 69 شرکت تابعه می باشد و درزمینه تجهیزات الکتریکی , نرم افزار ها و دستگاه های آزمایش ابزار الکترونیکی , تجهیزات خودکار سازی , ابزار های اندازه گیری , سیتم های اسکادا , کنترلرگر های منطقی برنامه پذیر و سیستم های کنترل فعالیت می کند.

یوکوگاوا