اوپکون

opkon

شرکت اوپکون OPKON در سال 1993 در استانبول تاسیس گردید. یکی از اهداف اصلی شرکت اوپکون توسعه طراحی و ساخت سنسور ودستگاه های الکترونیکی و هم چنین خط کش هایی با دقت های اندازه گیری متفاوت می باشد.

اوپکون