بی دی سنسورز

bdsensors

شرکت آلمانی بی دی سنسورز از ابتدای تاسیس در زمینه تکنولوژی سنجش فشار و اندازه گیری سطوح هیدرواستاتیک به صورت تخصصی به فعالیت پرداخته است.

بی دی سنسورز