رای صنعت توس

ray sanat

شرکت رای صنعت توس سالها ست که با برنامه ریزی بلند مدت و کلان و در پیش گرفتن رویکردی استراتژیک، پایه ها و بنیاد کسب و کار خود را بر برآورده نمودن کامل و حداکثری نیازهای صنعت داخل کشور و خواسته های مشتریان خود بنا نموده است ، بیش از دو دهه تجربه، سابقه و عملکرد شرکت رای صنعت، گواه مشتری مداری و خوش نامی این مجموعه می باشد.دانش بنیان بودن شرکت منتج به بکارگیری و بومی کردن تکنولوژی هایی نوین در فرآیندهای ساخت این شرکت گردیده است.
راه اندازی خطوط فرآیند های تولیدی شرکت مانند: خط ریخته گری، خطوط متعدد ماشین کاری، کارگاه مونتاژ، قسمت نقاشی و رنگ و ... این سازمان را قادر نموده تا در کمیت و کیفیت تولید ضمن در اختیار داشتن توانمندی زیاد انعطاف پذیر نیز باشد. مجموع فضای تولیدی و اداری حدود چهار هزار متر مربع بوده که شامل سالن های تولید ، انبارها، فضای آزمایشگاهی ، دپارتمان های مهندسی، کیفیت و مدیریت می باشد.

رای صنعت توس