ترافاگ

trafag

شرکت TRAFAG در سال 1942 در کشور سوییس تاسیس شد. ترافاگ پیشرو پیشرو و تامین کننده ی بین المللی سنسور با کیفیت بالا و دستگاه های کنترل برای اندازه گیری فشار , دما و چگالی گاز  می باشد.

ترافاگ