اشتابلی

Staubli

Stäubli در سال 1892 در هورگن ، سوییس با عنوان "Schelling & Stäubli" توسط رودولف شلینگ و هرمان استولبی به عنوان کارگاهی که در زمینه تولید تخصصی دستگاه بافندگی تاسیس شد. در سال 1909 ، این شرکت یک سایت تولید جدید در Faverges ، Haute-Savoie ، فرانسه افتتاح کرد.

اشتابلی