تهران صنعت

Tehran Sanat

صنایع بسته بندی تهران صنعت فعالیت خود را از سال 86 با تعمیر و فروش ماشین آلات صنعت بسته بندی آغاز کرده و سعی بر آن داشته با پیشرفت و نوآوری های صنعت هم پا باشد

تهران صنعت